Archiwa tagu: komunikowania

Budowa ploty z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Konstrukcja balustrady PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania plot PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane plotki z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane balaski Winylowe na plot i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.